Over Geoz.nl

Wat is Geoz.nl?

GEOZ staat voor GEOgrafische en Onroerende Zaken. Op www.geoz.nl vindt u een aantal inspirerende voorbeelden van informatie die uit verschillende overheidsbronnen is samengesteld.

GEOZ is voor het eerst gepresenteerd tijdens de viering van het 35-jarig bestaan van het SKG, het Samenwerkingsverband Kadaster en Gemeenten, op dinsdag 23 september 2008.

Dataland neemt dienstverlening over!

Per 1 juli 2010 is de dienstverlening van Geoz.nl overgenomen door Dataland. Voor vragen of meer informatie verwijzen wij u graag naar de website van Dataland.